Giới thiệu

Điện thoại: 02913 821017

Phòng Đào tạo trường Đại học Bạc Liêu có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp Ban giám hiệu thực hiện các công việc được Hiệu trưởng giao:

1.      Tham gia xây dựng Đề án mở các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng đề án liên kết các ngành Sau đại học.

2.      Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, theo dõi việc tổ chức giảng dạy, học tập của các khoa, tổ, bộ môn. Tổ chức tốt các đợt thực tập chuyên môn của các ngành Đại học, Cao đẳng…

3.      Xây dựng kế hoạch và thực hiện các kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa học vừa làm, liên thông, từ xa. Tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá chất lượng đào tạo, Xử lý chính xác, kịp thời kết quả các kỳ thi, quản lý tốt kết quả thi, cấp phát văn bằng , bảng điểm đúng quy định

4.      Thực hiện các quy định về công khai các thông tin về công tác đào tạo trên các phương tiện thông tin, trên website…Số liệu về hoạt động chuyên môn do phòng Đào tạo quản lý và lưu trữ đã góp phần phục vụ nhanh chóng, tin cậy phục vụ công tác quản lý của Ban giám hiệu theo định kỳ và đột xuất

5.      Soạn thảo các văn bản quản lý chuyên môn giúp nhà trường quản lý có hiệu quả trong việc giảng dạy và thi học phần, thi tốt nghiệp; các quy định về Thực tập tốt nghiệp, thực tập chuyên môn; quy định về tố chức học lại.

6.      phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trường liên kết quản lý tốt việc dạy và học của các lớp liên kết học tại trường: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp; các lớp học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, Trung tâm GDTX-KTHN Đồng Tháp, TTGDTX –DN huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng, Trường trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hữu Tâm

Trưởng phòng

0908481512

nguyenhuutambl@yahoo.com

2

Lý Ngọc Bích Vân

Phó trưởng phòng

0916808035

3

Nguyễn Thành Khoắn

Cán bộ

01237176155

4

Văn Hoàng Sử

Cán bộ

0914297500

5

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Cán bộ

0917464119

6

Nguyễn Thị Huyền Anh

Cán bộ

01234626030

7

Phan Thảo Ly

Cán bộ

0949111388

9 Đinh Thị Huyền Cầm Cán bộ 0903984518

9

Nguyễn Việt Thắng

Cán bộ

0903984518